O  mnie

Aparat USG Ostrowiec

Badania wykonuję nowoczesnym aparatem marki General Electric (GE Logiq) wyposażonym w szereg zaawansowanych technologii obrazowania wynikających z kilkudziesięcioletniego doświadczenia tej wiodącej na rynku ultrasonograficznym marki, m.in.:

  • Coded Harmonic Imaging (CHI)-  obrazowanie harmoniczne wykorzystujące ultradźwięki kodowane cyfrowo (DEU). Funkcja ta zwiększa rozdzielczość zarówno pola bliskiego, co jest przydatne w obrazowaniu małych narządów, jak i pola dalekiego.
  • Speckle Reduction Imaging High Definition (SRI-HD)– obrazowanie wysokiej rozdzielczości z redukcją plamek ograniczające efekt niepożądanych plamek na obrazie ultrasonograficznym - redukuje szumy poprawiając szczegóły rzeczywistej tkanki. 
  • CrossXBeam™ - poprawia zdolność do wizualizacji połączeń tkankowych oraz rozróżniania granic poprzez proces łączenia wielu obrazów tej samej płaszczyzny wykonanych pod różnymi kątami w jeden obraz. Funkcja ta jest dostępna jest zarówno dla głowicy konweksowej jak i liniowej.
  • Obrazowanie w trybie Color Doppler, PW-Doppler, Power Doppler (PDI) , B-mode, M-mode, 
  • tryby symultaniczne Duplex, Triplex
  • Rozbudowane elementy sterujące dla każdego trybu, m.in. Virtual Convex dla głowicy liniowej, Dynamic Range (zakres dynamiczny), Line Density (gęstość liniowa), Edge Enhance (uwydatnienie krawędzi), Rejection, Suppression (tłumienie), Color Flow Line Density (gęstość liniowa przepływu naczyniowego kodowanego kolorem), Flash Suppression (tłumienie artefaktów ruchu), Sample Volume (objętość próbki), Wall Filter (filtr ruchów ścian naczynia) i wiele innych.
  • Aparat wyposażony jest w wieloczęstotliwościowe głowice typu convex i liniową.
  • Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości,  USB, HDMI
AWCopyright ©2017 Prywatny Gabinet USG Dominik Bodzan Ostrowiec, All Rights Reserved.