Rejestracja : 514 515 532

Prywatny Gabinet USG 
Dominik Bodzan

ul. Polna 9f (przychodnia GOMED, gab. nr 3 na parterze)
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  

Badania umawiane na konkretną godzinę, BEZ KOLEJKI.  

Gabinet czynny w: poniedziałek 15-19, piątek 9:30-12:30 i 15-18

Proszę o poinformowanie o ewentualnej rezygnacji z wizyty dzień wcześniej
 (lub minimum na 2-3 godziny przed umówionym terminem).

AWCopyright ©2017 Prywatny Gabinet USG Dominik Bodzan Ostrowiec, All Rights Reserved.